– Uenighet er ikke krenking Tilbake

Som voksne må vi tørre å gå inn i barnas konflikter.

Tekst: Magnhild Freuchen

 

Det er da de er på sitt aller mest sårbare. Vi skal håndtere, akspetere og møte dem, fastslår Sondre Bjaberg, pedagogisk leder i Årvollskogen barnehage i Oslo, foredragsholder og aktuell med podcasten «Tidligvakt».

 

Vi må våge å vise barna at man ikke alltid kan ha det bra. At det er helt naturlig at også gode venner kan bli uenige innimellom, uten at det er en trussel for vennskapet. Uenighet er ikke noe som er farlig, tvert om. Det er ikke som et stort skremmende monster bak en dør, som gjør at verdenen din skal gå under, sier Bjaberg.

 

Om man aldri tillater seg å være uenige, så vil det være umulig å komme videre. Et vennskap uten rom for uenigheter, hvor man utfordrer hverandre, vil stagnere og etterhvert stoppe opp. Den fine utviklingen uteblir.

 

– Det er i alle fall slik jeg ser på det. Når det er sagt, så er det jo sjeldnere man krangler med venner. Men det er i nettopp disse relasjonene man er tryggest, og har en gylden mulighet til å prøve ut de ulike strategiene ved å vise egen vilje og alle de forskjellige følelsene, påpeker Bjaberg, og utdyper:

 

– Vi må lære barna at også bestevenner kan både være uenige og krangle. Det hører rett og slett med til det å være et helt menneske. Ingen, hverken barn eller voksne, går vel rundt og er lykkelige hele tiden? Det er jo mulig, men det hører til sjeldenhetene.

 

Øving i trygge omgivelser

 

På veien mot selvstendighet vil barna oppleve å møte motstand. Dette må gjøres i trygge omgivelser, og hva er vel da bedre enn at det skjer i barnehagen, et trygt sted med så mange voksne som virkelig bryr seg, ser og er genuint til stede i barnas opplevelser?

 

– Vi har et ansvar for å trygge barna på at de kan være uenige, eller krangle, uten at det betyr at de vil miste vennene sine av den grunn. Ved at vi i barnehagen gir barna vissheten om dette, samt støtter opp under det å vise følelser, ha egne meninger og tørre å stå for disse, vil vi gi dem en styrke til også å kunne vise følelser overfor mennesker man ikke kjenner så godt - siden man allerede har øvd på dette i trygge omgivelser.

 

– Å gi barna redskap til å eie sine egne følelser, også de vanskelige, krever at vi er en lyttende voksen. Vi må ha god hørestyrke. Ved å stille spørsmål som: Hva skjedde egentlig nå? Hvorfor følte du deg urettferdig behandlet? Hva var det som gjorde at du ble holdt utenfor nå? Hva tror du gjorde at det ble som det ble akkurat nå?, vil vi hjelpe barna til å se og analysere situasjonen, påpeker Bjaberg.

 

En krenkende atferd?

 

Hvis vi som voksne ikke tør å ta tak i det når barna har konflikter seg i mellom, så vil det fra vår side være en helt klart krenkende atferd overfor barna. Ved å ikke være en lyttende og støttende voksen som ser, blir man selv en voksen som mobber og krenker de vi skal ivareta - barna.

 

– Å ha en konflikt eller uenighet må barna få ha. Det er sunt og utviklende. Men; vi som voksne må våge å gå inn og være fullstendig til stede når barna trenger det som aller mest. Vi må kunne se det fra alle de involvertes ståsted. Om vi i motsatt fall snur oss bort og ikke våger å gå inn i det, så vil det være et klart overgrep overfor barna. Vi må være der også når barn ikke har det bra, og har turt å stå frem med følelsene sine. Det er jo nettopp når vi har det vondt at vi som mest trenger hjelp og støtte, sier Bjaberg.

 

– Og hvordan skal vi lære barna å vise følelser om ikke vi selv går foran som et godt eksempel? Og hvordan skal de våge å si ifra om de opplever at vi som voksne ikke lytter og tar dem på alvor, legger han til.

 

Bjaberg mener det er en misoppfatning at alle være venner. Slik er det ikke i virkeligheten, og slik vil det heller aldri bli. I stedet oppfordrer han til å fokusere mer på det å kunne omgås med alle, og vise respekt for hverandre.

 

– Jeg opplever at det er så mange skrevne og uskrevne regler i barnehagen. På besøk i barnehager har jeg så ofte sett plakater med påskriften «alle skal være venner» slått stort opp på en plakat på veggen. Slik funker det bare ikke. Men, det vi skal lære barna er at de som ikke er våre venner, er akkurat like mye verdt.

 

– Vi skal alle ta hverandre på alvor og lytte. Vi skal kunne være sammen, og vi skal ha respekt for alle - også de som er ulike oss selv. At alle tanker og følelser er like mye verdt. Barn må få lov til å si nei, og få lov til å skjerme sin egen lek akkurat der og da, uten at det er snakk om ekskludering. Alt handler om måten det sies nei på. Vi voksne må tørre å ta deres parti. Og vi må hjelpe den andre til å få nyttige redskap til å komme inn i leken.

 

FAKTA

 

1.januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Denne skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

 

Dette er nytt i loven:

 

Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.

Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.

Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt.

Barnehagen må lage en skriftlig planhvis et barn ikke har det bra i barnehagen.

Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagene oppfyller kravene i loven.

 

Kilde: udir.no

 

TIPS

 

Passer perfekt til personalmøtet!

Få med deg Sondres digitale kveldskurs «Konflikter - det hjelper lite å (bare) si unnskyld» 24.mars kl 17.30-20.00.

 

For mer info og påmelding, se barnehageforum.no

 

Spørsmål, kommentarer eller forslag til denne ideen

Flere ideer innen: Verktøykassa

Flere ideer innen: Mobbing

Flere ideer innen: Konflikt

Annonse