Kode ord: FARGER Tilbake

Kode ord: FARGER! "Kunst, språk, former, tall, utfordring, samarbeid, relasjonsbygging, forming, fysisk miljø, utvikling, mestring, humor."

Terra/Luna avd. i verdens beste barnehage: Beitstad Barnehage!

Flere ideer innen: Pinne

Flere ideer innen: Form

Flere ideer innen: Språk

Flere ideer innen: Antall

Flere ideer innen: Prosjekt

Flere ideer innen: Gjenbruk

Flere ideer innen: Farger

Annonse