Har laget butikkspill Tilbake

Med handlevogner og handlelister som jeg bruker i barnehagen. Her øver vi på ord og kategorier.

Spillet har handlelister med kategoriene mat og drikke klær, frukt og grønnsaker, leker og møbler.

Slik spiller man:
- Hver spiller velger en handlevogn og en handleliste.
- Kortene som passer til handlelistene man har valgt legges på bordet med bildesiden ned.
- Man trekker kort etter tur.
- Den som trekker et kort/bilde skal si ordet, og så se hvem som har det samme bildet på handlelisten sin. Den som har bildet på handlelisten sin får legge kortet med bildet i sin handlevogn. Det er ikke alltid man trekker et kort som man selv har på sin handleliste. Hvis du trekker et bilde som en annen spiller har på sin handleliste, skal denne spilleren få bildet og legge det i handlelisten sin.
- Man spiller til alle har fått full handlevogn.

Det er selvfølgelig mulig å lage andre regler til et slikt butikkspill, men slik spiller vi.

Flere ideer innen: Grønnsaker

Flere ideer innen: Spill

Flere ideer innen: Butikk

Flere ideer innen: Språk

Annonse