Kunst, kultur og kreativitet

Tilbake

Kunst, kultur og kreativitet. Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid.

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Flere ideer innen: Kuns

Flere ideer innen: Kultur

Flere ideer innen: Kreativitet

Flere ideer innen: Utendørs

Flere ideer innen: Samling

Flere ideer innen: Aktivitet

Annonse