Laga spel sjøl i pluss-pluss Tilbake

Laga spel sjøl i pluss-pluss (ludo lignande). Reglene finne me på samen md barna. Tips: me blei enige om å gå ein heil runde og så inn til midten fra din farge til din farge.

Prøve å trille din farge for å gå, du har tre forsøk (kan være lurt md ein vanlig terning i tillegg for å sjå koss mongen steg ein skal gå). Den første til midten vinner.

Flere ideer innen: Spill

Flere ideer innen: Moro

Flere ideer innen: Gjenbruk

Flere ideer innen: Farger

Annonse