I førebuinga til advent og jul vert Tilbake

born og foreldre i Gnist barnehager Myklebust, utfordra til å pakke inn kle som borna har vokse ut av og leiker dei ikkje bruker.

For å gi det som julegåver til born i Ukraina. Emanuel hjelpende hender som held til på Vigra, har dreve med hjelpesendinger dit i over 20 år.
I forkant av innsamlinga har vi samlingsstunder der borna får høyre om og sjå bilder frå Ukraina. 
Dette skaper engasjement hjå borna og det er gripande å oppleve borna si glede når dei kjem med julegåvene.
Gnist barnehager Myklebust har vore med på dette i 5 år, så dette har blitt ein tradisjon.
I dag sendte vi 16 store sekkar med julegåver.
«Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad!»

Flere ideer innen: Advent

Annonse