Barn på småbarnsavdeling har malt sommerfugler Tilbake