Til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst Tilbake

Vi jobber med folkeeventyr for tiden. Etter en periode ønsket noen av de eldste barna å lage sitt eget eventyr. Her har de tegnet, klippet ut og limt på stort ark.

Eventyret ble diktert til en voksen, som har skrevet det ned.

Flere ideer innen: Kommunikasjon

Flere ideer innen: Språk

Flere ideer innen: Tekst

Flere ideer innen: Tegne

Flere ideer innen: Klippe

Flere ideer innen: Eventyr

Annonse