Dorull-ornamenter Tilbake

Her jobber vi blant annet med gjenbruk, bærekraft, mønster, former, antall, kunst, kreativitet og samarbeid. «Antall,rom Og form» «kunst, kultur og kreativitet»

Laget av 4- og 5-åringer.

Flere ideer innen: Kunst

Flere ideer innen: Kreativitet

Flere ideer innen: Antall

Flere ideer innen: Rom

Flere ideer innen: Form

Flere ideer innen: Gjenbruk

Flere ideer innen: Doruller

Annonse