Vi laget blomsterkrans og bokstavene Tilbake

Vi laget blomsterkrans og bokstavene OSLO av løvetann.

Flere ideer innen: Nasjonalidedugnad

Flere ideer innen: Krans

Flere ideer innen: Aktivitet

Flere ideer innen: Utelek

Annonse