Janniche - søkesiden kan lette planleggingsarbeidet Tilbake

Hvem: Janniche Pedersen                                                  Bor: Klæbu/Trondheim Stilling: Pedagogisk leder, Brannåsen barnehage

Jeg har bestandig vært en ivrig bruker av Idebroen. Og da samfunnet ble stengt ned og barnehagene ikke kunne være åpne, var det bra å se det engasjementet som barnehageansatte viste over hele landet. Kreative folk brukte hjemmekontor til å forbedre avdelingene sine eller lage ulike ting som en kunne bruke til barnehagene åpnet igjen.

Det jeg syntes var veldig bra og fant selv inspirasjon til å gjøre var å lage digitale samlinger som de kunne vise barn. Jeg jobber på en småbarnsavdeling og har jevnlige sangsamlinger sammen med barna på avdelingen. Vi har trommer og ulike rytme instrumenter som vi bruker og kort med bilde av de ulike sangene vi bruker å synge. Barna deltar aktivt gjennom samlingen med å spille på de ulike instrumentene. Da barnehagen måtte stenge i mange uker spilte jeg og en ansatt på avdelingen inn en slik samling digitalt og sendte den til foreldrene slik at barna kunne se oss igjen og høre på sangene. Dette for å gjøre avstanden litt mindre mellom oss og barna og de fikk sett oss igjen hvor vi sang kjente sanger. Vi fikk mye gode reaksjoner fra foreldrene at dette var et bra tiltak. 

Jeg tror at idebroen er en god kilde til å bidra til utviklingsarbeid i barnehagen. Her finner en innputt og inspirasjon fra hva en måtte ha behov for.  Jeg liker også godt at Idebroen kom på nett med egen internettside der en kan søke lettere etter det en leter etter. Om en skal ha et prosjekt på høsten om f.eks natur så kan en finne mange ideer der hvordan en kan jobbe med temaet. Det er også veldig informativt å se hvordan andre barnehagen jobber og kan finne inspirasjon av det. Jeg kan se en ide på Idebroen og har lyst å prøve å lage noe av det samme i min barnehage. Dette skaper kreative prosesser både for de voksne og for barna. I disse coronatider fant en barne- og ungdomsarbeider i hjemmekontorperioden inspirasjon fra Idebroen om å lage kongleblomster. Hun tok dette med seg og satte ned mål for arbeidet og trakk inn rammeplanen i prosjektet. Da vi startet opp igjen dro vi på en liten tur med barna der vi samlet kongler og pinner. Disse pinnene og konglene malte barna med de fargene de ville og så limte vi sammen pinnen og kongla så ble det fine blomster.

Jeg har bidratt med mange ideer og ting jeg har laget på Ideboren.  Noe av det jeg har laget og lagt ut er tromler jeg har laget. En dinosaurtrommel og en dukkehustrommel. Jeg har også laget ulike bokser som jeg har med i samlingene sammen med barna. For eksempel en juleboks med ulike konkreter som gjør samlingene mer spennende og lærerik for barna. Jeg legger ut det jeg lager for å inspirere andre i barnehagesektoren og håper de har lyst å prøve ut noe av det selv i sin barnehage.

Jeg blir ofte inspirert av ting som legges ut på Idebroen. Som nevnt tidligere ble jeg veldig inspirert av de som la ut samlingene de sendte digitalt til barna som var hjemme da barnehagene var stengt. Men jeg har også tatt ideer fra andre kreative ting som legges ut. Som for eksempel ulike formingsaktiviteter med gjenbruk av ulike artikler. I fjor hadde jeg skolestarterne og vi hadde Daidalos og Labyrint som tema. Da fant jeg inspirasjon fra noen som hadde laget robotkostymer av tomme blikkbokser og plastikkrør. Sammen med barna laget vi kostymene til de ulike robotene i programmet Labyrint.

Foreldrene kan få mye ut av Idebroen. Og jeg tror at mange bruker denne siden som en idebank til ting en kan gjøre sammen med barna sine hjemme. Selv om siden var rettet mest mot barnehagene før så er mye som blir lagt ut ting en kan gjøre hjemme. Foreldrene kan også få et innblikk i hva barnehagene jobber med.

For barna så er de heldige om de har voksne i barnehagen som bruker Ideboren aktivt. De barna som har kreative voksne rundt seg får mye ekstra. De vil få være med på kreative prosesser som gjør at de blir mer kreativ selv. Og der er fantastisk å se når de voksnes iver og engasjement smitter over på barna.

Flere ideer innen: Idebrobygger

Annonse