Vi koste oss masse med 17.maifeiring på fredag Tilbake

Vi har gått i tog, kastet erteposer i bøtte, potetløp, halen på grisen og avsluttet med fiskedam og fikk is og andre fikk en voksen på kroken!

Flere ideer innen: Nasjonalidedugnad

Flere ideer innen: Eventyr

Flere ideer innen: 17.mai

Flere ideer innen: Maling

Flere ideer innen: Dyr

Flere ideer innen: Kunst

Flere ideer innen: Veggen

Annonse