Krittbilder når temaet er sommer Tilbake

Krittbilder når temaet er sommer og insekter og vi nettopp har jobbet med den lille larven aldri mett.

Spørsmål, kommentarer eller forslag til denne ideen

Flere ideer innen: Nasjonalidedugnad

Flere ideer innen: Sommer

Flere ideer innen: Insekter

Flere ideer innen: Sommerfugl

Annonse