Førskolebarna ved Snåsa Tilbake

Barnehage har laget seg "voksestokk",der vi har målt lengda på alle barna. Blir spennende å se utviklingen til våren.

Her får vi inn i fra rammeplanen fra antall, rom og form:
-Telling og kvantifiseringTelling, antallsord, tellesystemer, tallsystemer og regning.-LokaliseringFinne fram, orientere seg i rommet, lokalisering og plassering.-Ma°lingSammenligninger, ma°leenheter og ma°lesystemer, lengde, areal, volum, tid, vekt og penger.-Forklaring og argumentasjonBegrunnelse og forklaring, resonnementer og logiske beslutninger.

Matematikk i barnehagen er gøy

Flere ideer innen: Vår

Flere ideer innen: Skolestarterne

Flere ideer innen: Tall

Flere ideer innen: Matte

Flere ideer innen: Antall

Annonse